Tashi Bodjul Tibetan Terriers

 
Gen A (celkové zbarvení srsti)

Má celkem pět známých alel (někdy se uvádí i šest,  to ale není zcela prokázáno), dominance je u tohoto genu neúplná:

A – dominantní černá, event. hnědá (chlup je po celé délce černý či hnědý, barvu ovlivňuje následující gen B)
ay – sobolí (u kůže chlup světlý, konce jsou černé či hnědé)
ag – šedá, vlčí šedá (např. vlkošedý německý ovčák)
as – sedlové zbarvení, tj. černé (šedé, hnědé) sedlo na zádech a žluté zbarvení na hlavě, nohou a zbytku těla (např.        erdelteriér)
at – black and tan, event. hnědá a tan

Černý pes musí mít založení: A? (pozn. otazník můžete nahradit libovolnou další alelou genu A). Sobolí pes - ayay, ayas nebo ayat. Může se vyskytovat i vlkošedý sobol – aga?. Pes zbarvený black and tan - asas (pouze černé sedlo, zbytek těla je žlutý či plavý, objevuje se často u finských nebo amerických TT), asat (viz předchozí, žlutá plocha je trochu menší), atat (černé zbarvení přes většinu těla, žlutá jen na koncích končetin, na hlavě a pod ocasem). Uváděná hnědá varianta se objeví pouze v případě působení dalšího genu – bb, jinak jde ve všech případech o černou variantu srsti.

Ilustrační fotografie najdete u popisu základních typů zbarvení - viz barva černá, sobolí a black and tan (zde najdete i sedlové zbarvení, které se zjednodušeně řadí do této skupiny).


Zpět

Tashi Bodjul Tibetan Terriers, e-mail: webmaster