Tashi Bodjul Tibetan Terriers

 
Gen E (intenzita černé a hnědé pigmentace srsti)

Em – dominantní, velmi tmavý pigment s tmavou maskou (tato maska není viditelná u černého psa, ale je dobře patrná u zbarvení sobol a black and tan)
E – také tmavý pigment, ovšem bez masky
ebr – žíhané zbarvení (např. boxer, německá doga) – u tibetských teriérů se tato alela nevyskytuje
e – recesivní, zabraňuje tvorbě tmavého pigmentu (např. labradoři, pudli)

Působení tohoto genu se vztahuje pouze na zbarvení srsti, nikoliv nosu (to ovlivňuje gen B, jak již bylo dříve uvedeno). Alela Em u sobolích jedinců vytváří masku, v případě B? černou, event. u bb hnědou. Totéž platí pro jedince barvy black and tan. Jestliže je u psa přítomna dvojice ee, je vždy červený nebo žlutý (bez černých chlupů). U takového psa nemá gen A možnost se projevit, takže je obtížné zjistit jeho genotyp (černý, sobol či black and tan). Situaci ještě více komplikuje fakt, že mohou být dva rozdílné typy zlatého zbarvení, a to A?ee nebo aya? EE (dají se rozlišit v mládí). Má-li čistě krémový jedinec játrový pigment, pak jde o jedince bbee (na místě genu A může být cokoliv).

Ilustrační fotografie:

Zlatý jedinec genotypu ee (vlevo) se rodí zcela bez tmavých chlupů, jen tak ho odlišíme od barevně shodného zlatého sobola (vlevo dole) genotypu aya? E?, který má při narození určité množství tmavých chlupů. Jedinec s genem Em je charakteristický výraznou tmavou maskou (vpravo dole).


Zpět

Tashi Bodjul Tibetan Terriers, e-mail: webmaster