Tashi Bodjul Tibetan Terriers

 
Gen I (intenzita žlutého zbarvení)

I – pravděpodobně neúplně dominantní, nejmenší intenzita, nejsvětlejší barva
im – střední intenzita
i – největší intezita, zářivá žlutá či červená

Tento gen působí pouze na intenzitu žlutého zbarvení srsti, někdy bývá označován INT, někteří genetici o existenci tohoto genu pochybují. Intenzita žlutého zbarvení je ovlivňována také genem C a D, ovšem toto působení nevyčerpává všechny možnosti variability. Intenzita žlutého zbarvení může kolísat od světle krémové po tmavou červenou. Zajímavé je, že tmavší odstíny jsou recesivní vůči světlejším. Dominance pravděpodobně není úplná, tedy jedinec II je světlejší než jedinec Iim a ten je zase světlejší než Ii. Nejtmavší žlutou až do červené mají jedinci ii. Samozřejmě tento gen se nemůže projevit u černých jedinců.

Ilustrační fotografie:

Žlutý jedinec genotypu ii (vlevo) je téměř červený, tato barva je u TT vzácná. Pes vlevo dole má působením alely I nebo im výrazně světlejší odstín. Jedinec vpravo dole může být s velkou pravděpodobností typu II, krémová barva je velmi světlá. Ovšem podobný efekt může mít i gen C nebo D.


Zpět

Tashi Bodjul Tibetan Terriers, e-mail: webmaster