Tashi Bodjul Tibetan Terriers

 
Gen M (merle - grošování)

M – merle (tento gen mají jen některá plemena, např. kolie, jezevčíci, dogy – harlekýni)
m – ne-merle

U tibetských teriérů se zbarvení merle nevyskytuje, všichni TT mají tedy homozygotní založení mm. Chovatele tibeťanů to ovšem nemusí mrzet, protože homozygoti MM mají různé zdravotní defekty (sterilita, hluchota atd.). Proto také FCI zakázala spojování dvou merle jedinců.

V některé literatuře se uvažuje o existenci dalších dvou alel genu M, ale touto problematikou jsem se podrobněji nezabývala.


Zpět

Tashi Bodjul Tibetan Terriers, e-mail: webmaster